Why Not Reverse Inbound Marketing | Startup Management

Posted on Updated on

http://startupmanagement.org/2013/08/21/why-not-reverse-inbound-marketing/

Annonser

Amazon selling art

Posted on Updated on

http://www.businessinsider.com/gallery-owners-excited-about-amazon-art-2013-8

Megatrenderna

Posted on

Globaliseringen
Globaliseringen handlar i grund och botten om att radera ut friktion som finns i kontakt mellan människor. Globaliseringen är optimeringen som sker när så många som möjligt agerar på samma spelplan efter samma regler.
Detta kan leda till nationalstatens död och till att städerna blir de starka noderna i det internationella nätverket. Författaren Thomas Friedman delar upp globaliseringen i tre faser. Globaliseringen 1.0 var när länder och imperier blev globala. Globaliseringen 2.0 var när företag blev globala och globaliseringen 3.0 började ca år 2000 och är när individer börjar agera globalt.
Det som driver på globaliseringen är att marknader strävar efter att bli så stora som möjligt och att produktion görs där det är som billigast men självklart även individens vilja att upptäcka världen.

Automatiseringen
Automatiseringen är ett annat namn på människans bruk av verktyg. Det är när vi använder maskiner för att utvidga våra förmågor och öka vår effektivitet. Automatiseringen leder till kraftigt pressade priser på de flesta arbetsuppgifter vi idag använder människor till och en ständigt accelererande teknisk utveckling.
Det som driver på automatiseringen är skalfördelarna som uppstår i en automatiserad process samt människans vilja att utöka sina egna förmågor.

Individualiseringen
Det samhälle och den kultur som formar oss är resultatet av andra människors utveckling, slit och skapande. Som invidider står vi på giganters axlar. Individualiseringen är summan av den kultur vi föds in i men också vad som händer när effekten av automatiseringen och globaliseringen når individen. Mat och husrum blir billigt. Sjukdomar utrotas. Istället för mat, skydd och medicin vill vi ha populärkultur och kosmetisk kirurgi.
Det som driver på individualiseringen är människors strävan uppåt i behovshierarkin, vilket leder till ett fokus på hälsa, personligt välbefinnande, erkännande från andra och mental stimulans.
Dessa tre bildar en triangel där de olika hörnen hänger samman med varandra i ett samspel. Automatiseringen bidrar till lägre priser på kommunikation och resor som bidrar till globaliseringen som i sin tur gör priser billigare på konsumtionsvaror vilket ökar på individualiseringen. Denna i sin tur skapar en marknad för varor och upplevelser som driver på de båda andra trenderna.

Hello world!

Posted on

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!